ผู้สนับสนุน: รับออกแบบเว็บไซต์ จดโดเมนราคาถูก ผลบอล ดูเว็บในเครือข่าย อยากมีร้านค้าออนไลน์? ฟรี!   สร้างร้านค้า+

สรุปกิจกรรม ม.ก.สงขลา ปี ๒๕๕๗ 

 

กิจกรรมเดือน  มกราคม 

 

เจ้าหน้าที่ ม.ก.สงขลา ทำข่าวการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ 


            เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗  นางสาวอารีน่า  แวมามะ รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.จ.สงขลา พร้อมด้วยนางสาวอารีย์ แย่งกุลเชาว์ ลงพื้นที่ทำข่าวการคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ณ ศูนย์ชุมชนบ้านหนองเสือ หมู่ที่ ๒ ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา

            และเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗  นางสาวอารีน่า  แวมามะ รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.จ.สงขลา พร้อมด้วยนางสาวอารีย์ แย่งกุลเชาว์ ลงพื้นที่ทำข่าวการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนา

(นายพิศ ชูแสง) ณ วัดนางเหล้า หมู่ที่ ๓ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา โดยมีคณะกรรมการตัดสินจากกรมการข้าว ซึ่งเป็นตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดำเนินการคัดเลือก ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาต่อยอดใช้ในโครงการโรงเรียนชาวนาทางอากาศ เพื่อใช้เสียงประกอบในรายการวิชาการของสถานี และเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์กับหน่วยงานการเกษตรในพื้นที่


 

 
ทีมงานเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา มอบของขวัญอวยพรปีใหม่หน่วยงานพันธมิตร 


            เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖  นางสาวอารีน่า  แวมามะ รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา พร้อมด้วย นางสาววิณีนาถ  สุรกำแหง เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ และมอบของขวัญแด่ นายโกศล  แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุวิทยาลัยสงขลาเทคโยโลยี และเจ้าหน้าที่ของสถานี 

            เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗  นางสาวอารีน่า  แวมามะ รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา พร้อมด้วย นางสาวอารีย์ แย่งกุลเชาว์ นักวิชาการ เข้าเยี่ยมเยียนและมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แด่ นายพีระพันธุ์  แสงใสเกษตรจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

            เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา นำทีมโดยนายลิขิต  สุวลักษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุ ม.ก.ด้านงานยุทธศาสตร์ภาคใต้ พร้อมด้วย นางสาวอารีน่า  แวมามะ และนางสาววิณีนาถ สุรกำแหง เข้าเยี่ยมเยียนและมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แด่ อ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ของกองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

            เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗  นางสาวอารีน่า  แวมามะ รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา พร้อมด้วย นายสมชัย  วัชระ เข้าเยี่ยมเยียนและมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แด่ นายสายัณห์  ปรงแก้ว  ผู้อำนวยการวิทยุชุมชนเพื่อความมั่นคงของชาติ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เอฟเอ็ม ๙๘.๒๕ เมกกะฮิร์ตซ์

            เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗  นายลิขิต  สุวลักษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุ ม.ก.ด้านงานยุทธศาสตร์ภาคใต้ พร้อมด้วย นางสาวอารีน่า  แวมามะ และนางสาวอารีย์ แย่งกุลเชาว์ เข้าเยี่ยมเยียนและมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แด่ นายพีรสิญจ์  พันธุ์เพ็ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา เยี่ยมเยี่ยน และมอบกระเช้าของขวัญแด่เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลาเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 

 

            เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗  นายอนุชา  ยาอีด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าพบเยี่ยมเยียนและมอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แด่

นางสาวอารีน่า  แวมามะ รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก .สงขลา และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา
 

จนท. ม.ก.สงขลาเข้าอบรมหลักสูตรผู้ประกาศระดับสูง


         เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา นางสาววิณีนาถ สุรกำแหง นักวิชาการ ได้เข้าอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสทช.) ระดับสูง

ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖
 

 


สรุปกิจกรรมวันเด็ก ปี พ.ศ.๒๕๕๗

 

         สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา ร่วมกับงานสถานีวิทยุและกระจายเสียง กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ “มหัศจรรย์วันของหนู” ตอน “ตะลุยอวกาศ” ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ โรงอาหารเวทีกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา โดยทางสถานีฯได้ร่วมสนับสนุนของรางวัลแจกแก่เด็กที่ร่วมกิจกรรมภายในงานจำนวนกว่า ๑๐๐ ชิ้นกิจกรรมเดือน  กุมภาพันธ์ 

 

เจ้าหน้าที่ ม.ก.สงขลา สัมภาษณ์วิทยากรร่วมรายการ “พอเพียงเพื่อเพียงพอกับ ม.ก.ยามเช้า” 


             เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗  นางสาวอารีน่า แวมามะ รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา พร้อมด้วย นางสาวอารีย์ แย่งกุลเชาว์  ได้เข้าพบ นายสินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเป็นวิทยากรร่วมในรายการ “พอเพียงเพื่อเพียงพอกับ ม.ก.ยามเช้า” ในประเด็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. ชุมชนบ้านท่าข้าม ม.๕ ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งท่านเป็นผู้ประสานงานหลัก โดยมีแหล่งเรียนรู้ในตำบล ๘ แหล่ง อาทิ แหล่งเรียนรู้เครื่องแกงสมุนไพร แหล่งเรียนรู้โรงปุ๋ยอินทรีย์ท่าข้าม

 นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ศึกษาดูงานสถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา 


             เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗  นางสาวอารีน่า แวมามะ รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา พร้อมด้วย นางสาววิณีนาถ  สุรกำแหง และนางสาวอารีย์ แย่งกุลเชาว์ นักวิชาการ ร่วมต้อนรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จำนวน ๖ คน  ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยได้จัดวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตในหัวข้อ ดังนี้ 

             ๑.ประวัติความเป็นมา และข้อมูลเกี่ยวกับสถานี           นางสาวอารีน่า แวมามะ 

             ๒.ทักษะการพูดเพื่อการจัดรายการ                          นางสาววิณีนาถ  สุรกำแหง

             ๓.การใช้ห้องบันทึกเสียง                                      นางสาวอารีย์  แย่งกุลเชาว์

 
เจ้าหน้าที่ ม.ก.สงขลา สัมภาษณ์วิทยากรร่วมรายการ “พอเพียงเพื่อเพียงพอกับ ม.ก.ยามเช้า” 


             เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗  นางสาวอารีน่า แวมามะ รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา พร้อมด้วย นางสาวอารีย์ แย่งกุลเชาว์  ได้เข้าพบ นายอรุณ  ทองวิไล  ผู้ประสานงาน แหล่งเรียนรู้โรงปุ๋ยอินทรีย์ท่าข้าม เพื่อเป็นวิทยากรร่วมในรายการ “พอเพียงเพื่อเพียงพอกับ ม.ก.ยามเช้า” ในประเด็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. ชุมชนบ้านท่าข้าม ม.๕ ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งท่านเป็นผู้ประสานงาน แหล่งเรียนรู้โรงปุ๋ยอินทรีย์ท่าข้าม ซึ่งตั้งอยู่ที่ ม.๔ ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


 

 

 

รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา ร่วมประชุมเครือข่ายสื่อด้านสุขภาพ ที่ จ.สตูล 


            เมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗  นางสาวอารีน่า  แวมามะ  รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสื่อด้านสุขภาพ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพนักสื่อสารมวลชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล เกี่ยวกับเรื่องการอนามัยเจริญพันธุ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างสื่อและถ่ายทอดข้อมูลที่ได้รับเพื่อให้ผู้ฟังได้รับสื่ออย่างมีทัศนคติที่ดี และมีความเข้าใจในข้อมูลด้านการดูแลสุขภาวะที่ดี จัดโดย ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) และศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ ปาล์มตองโฮมสเตย์ อ.มะนัง จ.สตูล

 


รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ 


            เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗  นางสาวอารีน่า  แวมามะ  รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ เพื่อให้สื่อมวลชนได้มีความรู้ความเข้าใจในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริ และร่วมเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ด้วยการนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนต่อไป

 
ที่ปรึกษาสถานีวิทยุ ม.ก.ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพงานรายการและข่าว


            เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗  รศ.ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาการเกษตร  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมด้วย ดร.นริสา  ทรงไตรย์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเดียวกัน โดยท่านเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการผลิตยางพารา และส่งเสริมเผยแพร่ ของสถานีวิทยุ ม.ก. เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา ในประเด็นการพัฒนาคุณภาพงานรายการและข่าว ในการส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับยางพาราอย่างครบวงจร ซึ่ง รศ.ดร.บัญชา เป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านยางพารา ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายสถานีวิทยุ ม.ก.เป็นศูนย์ความรู้ยางพารา เพื่อส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราทั่วประเทศ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านยางพาราอย่างครบวงจร อันจะเป็นการส่งเสริมและสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราต่อไป โดยในเบื้องต้นจะมีการดำเนินงานในด้านรายการและข่าว ในรูปแบบของสารคดีสั้น วิทยากรร่วมในรายการ และนำเสนอสถานการณ์ยางพาราผ่านการรายงานข่าวต้นชั่วโมง


 

 


กิจกรรมเดือน  มีนาคม


รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา เข้าร่วมงานแถลงข่าว จังหวัดสงขลาเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง

 

              เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ นางสาวอารีน่า แวมามะ รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.สงขลา เข้าร่วมรับฟังการจัดงานแถลงข่าวของจังหวัดสงขลา ในการเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง โดยนายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดแถลงข่าว พร้อมชี้แจงสถานการณ์ และแนวทางประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในการเตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งคาดว่าปีนี้จะแล้งนาน และส่งผลกระทบรุนแรงกว่าทุกปี โดยการประชุมชี้แจงแถลงข่าวครั้งนี้ มี ว่าที่ พ.ต.ธีระ สันติเมธี ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ในฐานะหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ได้กล่าวถึงความพร้อมในการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดสงขลา ทั้งด้านกำลังคนและเครื่องมือ นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ในฐานะหน่วยงานประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกำลังหลักในระดับท้องถิ่น ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ นายอำนาจ ผลมาตย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันและคาดการณ์ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้จัดแสดงสาธิตการระงับอัคคีภัยขนาดเล็ก ด้วยอุปกรณ์ที่หาได้ใกล้ตัว และการระงับอัคคีภัยขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบรุนแรง โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมรับฟังการชี้แจงแถลงข่าว กว่า ๕๐ คน

 

 


ฺBy.Ratthapong.kk